Aby rozpocząć kurs nauki jazdy należy spełniać ustawowe wymagania dotyczące wieku i stanu zdrowia. Kandydat na kursanta powinien mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy i uzyskać stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia. 

Aby rozpoczęć szkolenie należy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

W celu uzyskania PKK należy:

 1. Uzyskać zaświadczenie od lekarza okulisty ( dotyczy wyłącznie osób z wadą wzroku)
 2. Uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 3. Wykonać zdjęcie szt. 1 ( format odpowiada zdjęciu do dowodu osobistego)
 4. Udać się do Wydziału Komunikacji UM (osoby małoletnie wraz z co najmniej jednym opiekunem prawnym) złożyć dokumenty uprawniające do wydania PKK
  • zaświadczenie lekarskie
  • zdjęcie
  • dowód osobisty
  • wniosek o wydanie PKK
© 2019 DrivePro Grzegorz Krępa